EDICIÓ ACTUAL: número 318 - de febrer
Breus Editorial Entrevista    Pessics d'art Videos editats per Josep Ponts
Bellesa Mascotes On trobar La Farga
   
El proper número de la Revista LA FARGA serà el 319 del mes d'abril