EDICIÓ ACTUAL: número 317 - de desembre
Portada i Contraportada Entrevista    Curiositats Videos editats per Josep Ponts
Pessics d'art Editorial On trobar La Farga
   
El proper número de la Revista LA FARGA serà el 318 del mes de febrer