1929 1932 1947 1948 1949
1950 1951 1952 1953 1954
1955 1956 1957 1958 1959
1960 1961 1962 1963 1964
1965 1966 1967 1968 1970
1971 1972 1974-Comissió Festes 1975-Comissió Festes 1975-Casal Jubilats
1976-Casal Jubilats 1977-Comissió Festes 1977-Casal Jubilats 1978-Casal Jubilats 1979-Casal Jubilats
1979-Comissió Festes 1980-Casal Jubilats 1980-Comissió Festes 1981-Comissió Festes 1981-Casal Jubilats
1982-Comissió Festes 1982-Casal Jubilats 1983-Casal Jubilats 1984-Casal Jubilats 1985-Casal Jubilats
1986-Casal Jubilats 1987-Casal Jubilats 1988-Casal Jubilats 1989-Casal Jubilats 1990-Casal Jubilats